Các công chức liên bang Canada không chủng ngừa covid, sẽ tạm thời bị nghỉ việc không lương.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 10, thủ tướng Justin Trudeau đã công bố những biện pháp ngăn ngừa việc lan tràn của loài vi rút corona.
Một trong những biện pháp đó là buộc các công chức liên bang phải chủng ngừa.
Theo thủ tướng Trudeau thì tất cả các công chức liên bang sẽ phải chủng ngừa covid, trừ trường hợp những người không thể chủng ngừa vì lý do sức khỏe.

Những công chức liên bang không chủng ngừa, mà cũng không có giấy bác sĩ cho miễn, sẽ bị cho tạm nghỉ việc không lương.
Những quyết định này sẽ áp dụng cho tất cả công chức, gồm cả những người có thể làm việc tại gia.
Chính quyền liên bang cũng buộc những hành khách sử dụng đường hàng không hay đường thủy nội địa cũng phải chủng ngừa covid.
Những quyết định vừa kể trên áp dụng cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên: những người có thể lấy giấy chứng nhận đã chủng ngừa từ bộ y tế Canada.
Các quyết định này sẽ được cho thi hành có thể vào cuối tháng 10 này hay tháng 11 sắp tới?

Tin tức khác...