Bộ Công Lý Hình Sự Texas ngưng chính sách tự động ghi giấy phạt các tù nhân

Một vị giám đốc nhà tù ở Rosharon đã vừa bị cách chức và chuyển đi nơi khác sau khi các viên chức của Bộ điều hành hệ thống nhà tù ở Texas loan báo các biện pháp cải tổ nhằm huấn luyện đầy đủ các nhân viên cai tù cũng như duyệt xét lại các biện pháp kỷ luật và ngăn cách chính sách tự động ghi giấy phạt các tù nhân một cách vô cớ.
Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ điều hành hệ thống điều hành nhà tù đã phải dẹp bỏ hơn 500 hồ sơ kỷ luật của các tù nhân và cách chức một số viên chức cao cấp sau một cuộc điều tra trong nội bộ cho thấy là những nhân viên cai tù bị các sếp trên ép buộc họ mỗi ngày phải tự động ghi giấy phạt ít nhất là hai tù nhân, nếu không thì chính những nhân viên cai tù này sẽ bị phạt kỷ luật.
Vụ này được phát giác sau khi tờ nhật báo Houston Chronicle nhận được bản sao một bức điện thư của Đại úy Reginald Gilbert tại nhà tù Rosharon ra lệnh cho các viên cai tù phải thực hành điều này, với mục đích là tạo một hồ sơ làm việc chăm chỉ và tránh bị cấp trên để ý và kiểm tra. Khi nội vụ đổ bể, các viên chức cao cấp của Bộ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng và phát giác ra tình trạng lạm quyền và sai phạm này đã được thực hiện tại 3 nhà tù khác trên toàn tiểu bang. Riêng ông Virgil McMullen là giám đốc nhà tù ở Rosharon đã liền thảo một bức điện thư khác để nói rằng mọi nhân viên cai tù cần phải chấm dứt việc thi hành viết giấy phạt tù nhân theo kiểu trên.
Kết quả là có đến 500 hồ sơ các tù nhân bị kết tội phạm lỗi kỷ luật đã phải bị dẹp bỏ và một số viên chức cao cấp bị giáng chức. Ngoài ra còn có những vụ tai tiếng khác như tình trạng một số các nhân viên cai tù đã từng cài đặt một số tang vật trong phòng giam của tù nhân để từ đó có thể buộc tội oan cho họ.

Tin tức khác...