Bệnh viện Houston Methodist hợp tác trở lại với UnitedHealthcare

Vào cuối năm ngoái, một trong những hệ thống bệnh viện lớn nhất tại Houston là Methodist đã cắt đứt giao kèo với đại công ty bảo hiểm UnitedHealthcare sau một thời gian hợp tác dài đến 21 năm. Lý do là vì các chi phí điều trị mà Methodist yêu cầu được bồi hoàn đều bị xem là đã gia tăng quá cao.
Điều này đã khiến cho khoảng 100,000 người có những bảo hiểm y tế với UnitedHealthcare đã phải lo lắng chạy đi tìm những bác sĩ và nhà thương chăm sóc khác ngoài hệ thống của Methodist. Trong đoản kỳ, các bác sĩ của Methodist vẫn còn được chi trả cho đến ngày 1 tháng 4 năm nay, và sau đó cả hai bên đã đồng ý gia hạn thêm đến ngày 31/5 để giúp cho việc điều trị các bệnh nhân không bị gián đoạn do bởi hậu quả của cơn đại dịch Covid-19.
Giờ đây cả hai ban giám đốc của Houston Methodist và UnitedHealthcare đều đồng ý cho một giao kèo hợp tác mới, với những chi tiết sẽ được loan báo sau khi có kết quả thương thảo chung cuộc. Theo lời của ông Marc Boom là tổng giám đốc của Houston Methodist, thời gian điều đình vừa qua đã mang lại nhiều lo âu và khó khăn cho mọi người. Tuy nhiên giờ đây, ông vui mừng loan báo cho tất cả các bệnh nhân về một giao kèo hợp tác mới giữa đôi bên.
Với chi phí điều trị về y tế cứ gia tăng hàng năm, các hệ thống bệnh viện và những công ty bảo hiểm đã lần lượt chấm dứt những giao kèo hợp tác đã có từ lâu. Vào tháng 10 năm ngoái, sau khi UnitedHealthcare loan báo việc sẽ ngưng hợp tác với Houston Methodist. Đúng một tuần sau đó, một công ty bảo hiểm khác tại địa phương là Community Health Choice cũng loan báo việc chấm dứt giao kèo với hệ thống bệnh viện Kelsey-Seybold Clinic. Rồi đến tháng 12 là đến công ty bảo hiểm Cigna cũng loan báo việc ngưng hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, ảnh hưởng đến khoảng 178,000 thành viên mua bảo hiểm và khoảng 1,460 bác sĩ chăm sóc.

Tin tức khác...