18 người thuyền nhân tỵ nạn bị chính quyền Úc Đại Lợi buộc phải quay về, nay đã được chấp thuận là những người tỵ nạn.

Jakarta, Nam Dương: Trong năm 2015, gia đình bà Trần Thị Thanh Loan có 4 người, và gia đình bà Trần Thị Lụa có 3 người, đã cùng một số những người Việt, lên thuyền chạy đến Úc xin tỵ nạn. Nhưng nước Úc đã trả những người tỵ nạn này về Việt Nam.

Tháng giêng năm nay 2017, hai bà Loan và Lụa lại đem gia đình  ra khơi tỵ nạn.

10 ngày sau khi khởi hành, chiếc tàu chở 18 người Việt bị chìm khi đến bờ biển Java của Nam Dương, và họ đã được cứu thoát, được cho tạm trú tại trung tâm giữ người tỵ nạn ở thành phố Jakarta.

Mới đây đại diện cho cao ủy Liên Hiệp Quốc đặc trách về người tỵ nạn, đã đến trại tạm trú ở Nam Dương và chính thức xác nhận 18 người Việt trong số đó có 12 trẻ em  được công nhận là những người tỵ nạn.

Sự công nhận này sẽ giúp cho 18 người Việt có thể làm đơn xin tỵ nạn ở những quốc gia trên thế giới, mà không sợ bị trả về lại cho chính quyền cộng sản Việt Nam.

Một trong những nước có thể sẽ nhận 18 người Việt này là Canada. Trong năm nay Canada sẽ thâu nhận tổng cộng 300 ngàn di dân.

Tin tức khác...