Vùng Waterloo-Kitchener- Straford trở thành thành phố “ong” thứ 12.

Waterloo: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 6 tháng 4, thành phố Waterloo hợp cùng những
thành phố lân cận là Kitchener và Stratford, trở thành thành phố “ong” thứ 12 của Canada.
Những thành phố muốn được công nhận là một “bee city” thì phải làm đơn xin sự chấp nhận của tổ chức Bee City Canada.
Trong đơn xin, viên chức trong thành phố phải liệt kê những chứng cớ là thành phố này có những phương tiện và tiện ích giúp loài ong phát triển mạnh.
Thành phố Waterloo đã liệt kê là trong thành phố có những khu vực cỏ thiên nhiên, có các công viên, các lạch nước, các đầm nước với những loài hoa và cây cối: những thứ ong có thể hút nhụy làm mật..

Tin tức khác...