Đừng bỏ những rác rưởi vào thùng chứa đồ tái biến

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 6 tháng 4, các viên chức trong thành phố Toronto đã lên tiếng khuyến cáo cư dân trong thành phố không nên bỏ những gì không tái biến được vào những thùng xanh đựng đồ tái biến( recycling bin)
Theo ông Jim McKay,tổng giám đốc đặc trách về dịch vụ thu rác rưởi của thành phố Toronto, thì một
phần ba những gì mà người ta bỏ vào trong thùng xanh, là những thứ mà không tái biến được.
Cũng theo ông McKay thì vì những thứ rác rưởi mà người ta quẳng vào trong những thùng đựng đồ tái biến, sẽ làm chi phí đổ rác gia tăng thêm 3 phần trăm trong năm tới.
Ông tổng giám đốc McKay cũng nói thêm là chính quyền thành phố sẽ không thu được đủ tiền, vì công ty tái biến rác sẽ không trả tiền, nếu có rác lẫn trong những thùng đựng đồ tái biến.
Tính chung chung, việc bỏ rác lẫn trong những thùng đựng đồ tái biến, sẽ làm thiệt hại cho công quỹ thành phố 9.2 triệu dollars trong năm nay 2018.

Tin tức khác...