Những con gấu pandas sống khỏe mạnh ở chỗ ở mới.

Calgary, Alberta: Theo những tin tức loan báo từ sở thú Calgary, thì bốn con pandas vừa được chở từ sở thú Toronto đến Calgary đã sống khỏe mạnh, ăn nhiều và chúng đang tìm hiểu thêm về nơi cư ngụ mới.
Theo bà Colleen Baird thì bốn con pandas, gồm hai vợ chồng và hai đứa con đã rất khỏe mạnh.
Trung quốc đã cho Canada mượn 2 con pandas trong vòng 10 năm: 5 năm ở sở thú thành phố Toronto và 5 năm ở sở thú thành phố Calgary.
Trong thời gian sống ở sở thú Toronto, con pandas mẹ đã sinh hai con..
Người ta hy vọng là trong 5 năm sống ở sở thú Calgary, gấu pandas mẹ sẽ sinh thêm con: gấu pandas chỉ có thể thụ thai 3 ngày trong 1 năm!
Và nhiều người cũng đặt câu hỏi là khi cho mượn, Trung quốc chỉ cho mượn có 2 con pandas, nhưng khi đòi lại sau 10 năm, Canada có thể giữ lại mấy con pandas sinh ra ở Canada, và đương nhiên là có quốc tịch Canada?
Loài gấu pandas là một loài thú hiếm: trên toàn thế giới hiện nay chỉ có dưới 2 ngàn con pandas sống trong thiên nhiên.

Tin tức khác...