Vũ khí laser mới của Hoa Kỳ, có thể bắn hạ những phi cơ địch.

Guam: Theo những tin tức loan báo hôm thú hai ngày 25 tháng 5, một chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đã thành công trong việc bắn hạ một phi cơ đang bay mà vũ khí sử dụng là tia Laser mới có năng lượng cao.
Những hình ảnh và videos cho thấy là chiến hạm vận tải đổ bộ USS Portland đã bắn hạ một chiếc phi cơ không người lái bằng tia laser: đây là lần đầu tiên mà tia laser với năng lượng cao.
Hải quân Mỹ đã không cho biết địa điểm thử nghiệm của loại vũ khí mới này, nhưng chỉ nói là đã diễn ra ở Thái Bình Dương vào ngày 16 tháng 5.
Theo các nhà chuyên môn thì tia laser này có năng lượng 150 kilowatt.
Theo hạm trưởng Karrey Sanders của chiến hạm USS Portland thì với loại vũ khí laser mới, hải quân Mỹ đã vạch ra một tiêu chuẩn mới cho những trận hải chiến trong tương lai.

Tin tức khác...