Làm việc tại gia sẽ trở thành thông dụng trong tương lai

Oakland, California: Khi bắt đầu có trận đại dịch COVID-19 ở Bắc Mỹ vào cuối tháng 2 năm nay 2020, thì các công ty cao kỹ ở California và Washington đã cho nhân viên làm việc tại gia tránh dịch, và các công ty này sẽ là những công ty cuối cùng cho nhân viên đi làm tại sở lại.
Những công ty đó như là các đại công ty cao kỹ Facebook, Microsoft, Apple, Twitter.
Nhiều công ty có thể sẽ tiếp tục cho nhân viên làm việc tại gia như trường hợp công ty Shopdify thì mới đây ông chủ tịch của công ty cao kỹ này nói là phần lớn những nhân viên làm việc cho công ty này, sẽ tiếp tục làm việc tại gia.
Với những tiến bộ của kỹ thuật giúp phần lớn những công việc, nhất là những công việc trong ngành cao kỹ, có thể làm việc tại gia.
Có rất nhiều thay đổi trong lối sống của những thế hệ trẻ trong tương lai:
-Họ không phải lo lắng mua nhà gần chỗ làm: có hể ở ngoại ô và không phải chi phí nhiều cho việc lái xe đi làm hàng ngày.
– Giá nhà ở các thành phố lớn có thể sẽ không gia tăng cao hơn nữa, trong khi giá nhà ở các vùng ngoại ô sẽ có thể dần dần đuổi kịp giá nhà trong các trung tâm thành phố.
-Chủ nhân các công ty sẽ bớt chi phí phải thuê văn phòng và thiết lập các máy móc cần thiết cho các nhân viên.
-Các cuộc họp giữa chủ nhân và các nhân viên sẽ qua hệ thống internet.
Công ty Facebook với 45 ngàn nhân viên, đang dự trù cho thêm nhân viên làm việc ở nhà trong thời gian từ 5 năm cho đến 10 năm sắp đến.

Tin tức khác...