Một giáo sư trường đại học Toronto phát minh thuốc gia tăng kháng thể, chống lại COVID-19

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 25 tháng 5, một giáo sư ngành sinh học của trường đại học Toronto đã sáng chế ra một loại kháng thể tổng hợp ( synthetic antibody) có thể giúp những bệnh nhân đang bị nhiễm COVID-19 chống lại loài vi rút này.

Theo ông Sachdev Sidhu, trưởng toán khảo cứu của trung tâm khảo cứu the Donnelly Centre for Cellular and Biomolecular Research của trường đại học Toronto thì chất kháng thể tổng hợp này khi chích vào người,sẽ giúp cho bệnh nhân gia tăng hệ thống miễn nhiễm chống lại sự hoành hoành của con vi rút, và có thể làm giảm nguy cơ của cái chết.
Chúng ta cũng biết là phần lớn những nạn nhân của COVID-19 là những người lớn tuổi có hệ thống miễn nhiễm qua yếu kém.
Giáo sư Sidhu cho biết là hiện nay nhóm khảo cứu của trung tâm khảo cứu Donnelly đang làm việc chung với hội đồng khảo cứu quốc gia Canada ( NRC) để thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân.
Giáo sư Sidhu cũng hy vọng là các kết quả sẽ sớm được công bố và ông hy vọng Canada sẽ sản xuất được những chất kháng thể này để chữa trị kịp thời cho các bệnh nhân bị COVID-19 và khi chưa có thuốc chủng ngừa hữu hiệu.

Tin tức khác...