Việt Nam bành trướng các đội tàu đánh cá để bảo vệ chủ quyền

Hà Nội (VOA): Theo những nhận xét của nhiều phân tích gia thời cuộc, thì hiện nay chính quyền cộng sản Việt Nam đang có những nỗ lực bành trướng những đội tàu đánh cá như là một cách để bảo vệ chủ quyền ở biển Đông.
Những tàu đánh cá Việt Nam thường hay bị hải quân của các quốc gia khác bắt giữ, khi những chiếc tàu đánh cá này đánh cá xa bờ và trong những lãnh hải quốc tế.
Theo những nghị quyết vừa được ban hành thì “Việt Nam sẽ phát triển nền kinh tế hàng hải và tiến tới trở thành một cường quốc biển vào năm 2030”
Theo ông Nguyễn Thành Trung, giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc tế ở đại học khoa học xã hội nhân văn ở thành phố Saigon, thì một phần của chiến lược mới là phát triển những đội tàu đánh cá mạnh và có võ trang.
Đồng thời chính quyền Hà Nội cũng sẽ giúp ngư dân đóng những chiếc thuyền đánh cá lớn hơn, để bắt cá ở xa bờ.
Ngân hàng Việt Nam đã cho ngư dân vay 176 triệu Mỹ kim để nâng cấp khoảng 400 tàu đánh cá.
10 ngàn ngư dân cũng được cung cấp ống nhòm hồng ngoại tuyến và súng cá nhân.

Tin tức khác...