Mức lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ không sút giảm thêm?

Hoa Thịnh Đốn:Trong cuộc điều trần diễn ra trong hôm thứ tư ngày 13 tháng 11 trước ủy ban kinh tế liên viện tại quốc hội Hoa Kỳ, ông Jerome Powell, chủ tich quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ cho biết là ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không dự trù cắt giảm thêm mức lãi suất vì nền kinh tế Mỹ vẫn tiến triển tốt đẹp, nhiều công ăn việc làm và tỷ lệ thất nghiệp xuống đến mức thấp nhất trong những thập kỷ qua.
Trong năm nay, ngân hàng trung ương Mỹ đã cắt giảm mức lãi suất căn bản 3 lần và mức lãi suất căn bản hiện nay ở Hoa Kỳ từ 1.5 phần trăm lên đến 1.7 phần trăm

Tin tức khác...