Việc bành trướng sòng bài ở thủ đô Ottawa sẽ được tiến hành.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 11 tháng 5, thì tuy có những chống đối, việc bành trướng sòng bài ở thủ đô Ottawa sẽ được tiến hành như dự tính là sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay.
Dự án bành trướng và xây cất một sòng bài, tại trường đua Rideau Carleton Raceway sẽ bao gồm xây cất sòng bài với 20 bàn đánh bạc và số máy kéo (slot machines) không giới hạn, một hội trường có 2,500 chỗ ngồi và một khách sạn 8 tầng lầu, với kinh phí 318 triệu dollars.
Hội đồng thành phố Ottawa đã biểu quyết chấp thuận với 18 phiếu thuận và 5 phiếu chống

Tin tức khác...