Còn quá sớm để nói đến chuyện liên hiệp giữa hai đảng NDP và Tự Do.

Toronto: Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý, thì có rất nhiều triển vọng là đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford sẽ thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario sắp diễn ra.
Hiện nay có nhiều cuộc vận động để tìm cách không cho đảng PC lên nắm quyền.
Chuyện này đã từng xảy ra ở tỉnh bang B.C. trong cuộc bầu cử nghị viên tỉnh bang mới đây: đảng cầm quyền Tự Do của bà thủ hiến Christine Clark chiếm nhiều phiếu nhất, nhưng với sự hợp lực của đảng Xanh, thủ lãnh John Horgan của đảng NDP đã trở thành thủ hiến của tỉnh bang này, và khiến bà Christine Clark phải từ nhiệm.
Có nhiều nguồn tin cho là sẽ có những kết hợp tương tự ở tỉnh bang Ontario giữa đảng Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne và đảng NDP của bà thủ lãnh Andrea Hortwath.
Tuy nhiên khi được các phóng viên báo chí hỏi về chuyện liên hợp, các viên chức hữu quyền của cả hai đảng Tự Do và NDP đã từ chối không cho biết ý kiến.
Theo những ý kiến chung thì còn quá sớm nói đến chuyện liên hợp, trong khi các ứng cử viên còn đang bận rộn cho việc tranh cử.

Tin tức khác...