Ứng viên Maxime Bernier dẫn đầu trong cuộc tranh chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang

Ottawa: Sau khi ứng viên Kevin O’Leary rút lui khỏi cuộc tranh chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang, và tuyên bố ủng hộ ứng viên dân biểu Maxime Bernier, thì hiển nhiên là ứng viên Bernier hiện đang dẫn đầu cuộc tranh đua.

Không những thế, số người ủng hộ tài chánh cho ứng viên Bernier cũng gia tăng: theo tin tức phổ biến bởi cơ quan đặc trách bầu cử Canada, Election Canada thì trong ba tháng đầu năm nay, ứng viên Bernier đã nhận được nhiều tiền ủng hộ nhất trên tất cả các tỉnh bang, trừ vùng các tỉnh bang miền Tây là nơi mà ứng viên dân biểu Andrew Scheer ở tỉnh bang Saskatchewan đang dẫn đầu.

Theo những thăm dò dân ý của tổ chức the Consevative Leadership Index thì ứng viên Maxime Bernier  dẫn đầu với 25.7 phần trăm số phiếu, ứng viên đứng hàng thứ nhì là dân biểu   Andrew Scheer với 16.9 phần trăm và đứng hàng thứ ba là dân biểu Erin O’Toole  ở tỉnh bang Ontario với 15.2 phần trăm.

Hiện có 13 ứng viên tranh chức thủ  lãnh đảng Bảo Thủ liên bang và kết quả cuộc bầu phiếu bằng thư của các đảng viên đảng Bảo Thủ, sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 5 sắp đến.

 

Tin tức khác...