Nền kinh tế thành phố Windsor đang trên đà phát triển mạnh mẽ

Windsor: Thành phố Windsor, một trong những cửa ngõ vào Canada từ Hoa Kỳ, có các cơ xưởng của các công ty làm xe hơi, hiện đang trên đà phát triển mạnh.

Theo nhận định của các kinh tế gia thì nền kinh tế của thành phố Windsor đang tiến triển mạnh mẽ  vì số công ăn việc làm gia tăng, sự phát triển của nền kỹ nghệ  địa ốc và  kỹ nghệ sản xuất xe hơi.

Theo thống kê của sở Thống Kê Canada thì mức thất nghiệp hiện nay ở thành phố Windsor chỉ có 4.9 phần trăm, so với mức thất nghiệp trên toàn Canada là 6.5 phần trăm.

Với trị giá của đồng Gia kim xuống thấp, nền kỹ nghệ du lịch và sản xuất xe hơi ở thành phố Windsor đã tiến triển rất mạnh: Canada xuất cảng sang  Hoa Kỳ 90 phần trăm số xe hơi mà Canada đã sản xuất.

Tin tức khác...