Tương lai có một thủ tướng ngừoi Sikh ở Canada?

Ottawa: Hiện nay trong chính quyền liên bang của  thủ tướng Trudeau, có ông tổng trưởng quốc phòng  ông  Harjit Sajjan     , mà trong tương lai có thể có một thủ tướng gốc người Sikh.

Thật thế trong cuộc bầu cử thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ liên bang sắp diễn ra trong tháng 10 năm nay, có bốn ứng cử viên trong số này có ông  Jagmeet Singh là một người gốc Sikh.

Ông Singh là ứng cử viên có những ủng hộ tài chánh dồi dào nhất so với 3 ứng cử viên kia.

Ông Singh là một luật sư, nguyên là dân biểu tỉnh bang Ontario, phó thủ lãnh đảng NDP tỉnh bang Ontario, đã từ chức ra tranh cử thủ lãnh đảng NDP liên bang.

Người Sikh là một trong những cộng đồng thiểu số đông dân nhất Canada với trên nửa triệu người sinh sống. Những người Sikh là những người hiểu thời cuộc, hiểu sức mạnh của lá phiếu nên có những người gốc Sikh đã tham gia vào cả ba đảng chính trị lớn ở Canada là đảng Tự Do, Bảo Thủ và Tân Dân Chủ.

Nếu ứng cử viên Singh đoạt chức thủ lãnh, ông ta có hy vọng trở thành thủ tướng Canada, nếu đảng NDP thắng cử trong các cuộc bầu cử quốc hội tương lai.

 

Tin tức khác...