Sau khi tìm ra thuốc chủng ngừa các loại vi rút Zika và Ebola, một bác sĩ Quebec bắt đầu nghiên cứu thuốc chủng ngừa vi rút HIV.

Montreal: Trong năm 2014, khi vi rút Ebola làm chết hàng ngàn người ở  Tây Phi, bác sĩ  Gary Kobinger, một bác sĩ người Quebec làm việc ở phòmg thí nghiệm vi sinh học ( microbiology) quốc gia ở Winnipeg cùng toán khảo cứu đã  tìm ra loại thuốc chủng ngừa sớm nhất so với các phòng thí nghiệm khác trên thế giới.

Năm 2016, bác sĩ Kobinger trở lại làm việc khảo cứu ở tỉnh bang Quebec  và đã  tìm ra những khám phá quan trọng trong việc tìm thuốc chủng ngừa  vi rút Zika, loại bệnh khiến các hài nhi sinh ra có đầu lớn và xảy ra ở các nước Nam Mỹ.

Bây giờ bác sĩ Kobinger đang tiến vào một lãnh vực khảo cứu mới: tìm thuốc chủng cho loại vi rút gây bệnh AIDs.

Bác sĩ Kobinger hiện là giám đốc  khảo cứu bệnh truyền nhiễm ở trường đại học Laval, vừa nhận được một ngân khoản  4 triệu dollars cho việc tìm thuốc chủng ngừa HIV.

Bác sĩ Kobinger và toán khảo cứu của trường đại học Laval có thời hạn 3 năm để tìm ra một loại thuốc chủng HIV , có thể thử nghiệm trên người.

Bác sĩ Kobinger cũng cho biết là mục tiêu của ông là tìm ra những thứ thuốc chủng giúp con người mà tất cả mọi người từ những người giàu có đến những người nghèo, đều có thể sử dụng được.

 

Tin tức khác...