Trượt băng liên tiếp 19 tiếng đồng hồ, quyên tiền cho từ thiện.

Montreal : Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 12 tháng giêng, một người đàn ông đã trượt băng liên tiếp 19 tiếng đồng hồ, quyên tiền cho từ thiện.
Ông Steve McNeil, đã được sự chấp thuận của ban quản trị công viên Maisonneuve ở thành phố Montreal, cho phép trượt băng liên tiếp trên 19 tiếng, bắt đầu từ nửa đêm hôm thứ sáu.
Ông McNeil bắt đầu cuộc trượt băng quyên tiền cho hiệp hội những người bị bệnh Quên Alzheimer’s, trên toàn Canada, và bắt đầu từ công viên Maisonneuve.
Bà mẹ của ông McNeil cũng là người vị bệnh Quên.
Ông McNeil năm nay 57 tuổi, đã trượt băng đường trường quyên tiền cho hiệp hội những người bị bệnh Quên từ năm 2012 cho đến nay.

Tin tức khác...