Một thiếu niên biến thú vui thành một nghề kiếm ra tiền.

Cole Harbour, Nova Scotia: Nhiều năm trước khi còn là học sinh lớp 11 ở trường trung học Cole Harbour, tỉnh bang Nova Scotia, anh Nic Merry đã dùng tài sửa những màn hình của điện thoại, sửa cho bạn bè và được trả công bằng những chầu cà phê Tim Hortons.
Khi lên đại học, anh Merry đã dùng phòng ngủ trong đại học xá là nơi anh sửa máy điện thoại cho khách hàng.
Vào năm 2013, khi anh Merry đã bỏ học, khi đang học năm thứ hai trường đại học Saint Mary’s ở thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia.
Anh Merry mở tiệm sửa máy điện thoại và dùng tầng hầm của căn nhà của ông bà ngoại ( nội) của anh ở thành phố Dartmouth làm trụ sở.
Từ đó phất lên, anh Merry năm nay 24 tuổi và công ty sửa điện thoại của anh đã có 5 chi nhánh và anh dự tính sẽ tiếp tục bành trướng, mở thêm nhiều chi nhánh trên toàn tỉnh bang Nova Scotia.

Tin tức khác...