Trung tâm Văn bút Nam Hoa Kỳ Houston mừng xuân

Hôm Chủ nhật 31/3, tại nhà hàng Thiên Phú, Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ tại Houston TX đã tổ chức buổi liên hoan Mừng Xuân 2019. Có khoảng 200 quan khách, nhân sĩ là khách mời, trong đó có sự hiện diện của dân biểu Hubert Võ, nghị viên Steve Le, các nhà văn, nhà thơ từ nhiều thành phố khác đến tham dự.
Trung tâm Văn Bút Hải ngoại là thành viên chính thức của Văn Bút Quốc tế (Pen International) là tổ chức duy nhứt của VNCH còn hoạt động. Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ nơi hội tụ của những người cầm bút lưu vong không đảng phái,yêu chuộng tự do dân chủ dựa trên tinh thần Hiến Chương Văn bút Quốc tế tranh đấu bảo vệ quyền biểu đạt tư tưởng dưới mọi hình thức, chủ trương sinh hoạt độc lập, sáng tác phổ biến văn học nghệ thuật nêu cao tính nhân bản và khai phá nhằm bảo tồn phát huy văn hóa VN tại hải ngoại.
Bạch Cúc

Tin tức khác...