Trung quốc lại dở thói chèn ép Canada .

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 21 tháng 4, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là có hai chiếc phi cơ vận tải của Canada, được gửi đến Trung quốc nhận những kiện hàng gồm những vật dụng bảo vệ cá nhân cho các nhân viên y tế, nhưng cả hai chiếc phi cơ này đã phải quay về, thân phi cơ trống rỗng.
Theo thủ tướng Trudeau thì vì những thủ tục phiền phức phải thông qua, mà chính quyền Trung quốc chỉ cho máy bay đậu lại trong thời gian nhất định, và khi quá giờ ấn định mà thủ tục nhận hàng chưa xong, nên đành phải đem máy bay trở về tay không.
Tin tức này cũng khiến nhiều người phẫn nộ vì đây là một chiến dịch cứu người chứ không phải là một việc mua bán, mà quốc gia này tìm cách bắt nạt quốc gia kia.
Trung quốc là một xứ của những kẻ thù dai: chắc họ vẫn ấm ức vì việc Canada bắt giữ bà giám đốc công ty viễn thông Huawei theo lời yêu cầu của Hoa Kỳ?
Đồ của Trung quốc thì vừa dở, không an toàn mà lại vừa mắc: có lẽ đến lúc Canada phải thiết lập những cơ xưởng tự sản xuất những vật dụng bảo vệ cá nhân này?

Tin tức khác...