Trung quốc là khách hàng chính của Canada trong việc mua lông gấu trắng Bắc Cực

Vancouver: Theo những dữ kiện vừa được công bố, trong năm 2015, những người mua lông gấu trắng của Canada đông đảo nhất là các công ty ở Trung quốc, chứ không phải là các công ty Mỹ như trước đây.

Những người mua sắm ở Trung quốc, thích những quần áo làm bằng loại lông gấu trắng đắt tiền.
Theo ông Ernest Cooper, một cố vấn của tổ chức Arctic Net cho rằng với số người mua gia tăng, kỹ nghệ săn bắn gấu trắng ở Bắc Cực cũng phát triển mạnh hơn.

Canada là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép săn bắn thương mãi, loại gấu trắng ở Bắc Cực.
Trong năm 2013, Canada xuất cảng 400 bộ da gấu trắng, so với 266 bộ da trong năm 2005.

42 phần trăm số da gấu trắng xuất cảng từ Canada đã được bán cho các công ty thương mại ở Trung quốc.
Một bộ da gấu trắng trung bình bán từ $5,000 cho đến $6,000, nhưng một bộ da tốt có thể bán với giá $20,000.

Số gấu trắng được quyền bắn hàng năm ở Canada là 600 con.

More Stories...