Chính quyền liên bang cắt giảm thuế cho giới trung lưu

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng 12, ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh liên bang đã cho biết là chính quyền liên bang đang sửa soạn cho những cắt giảm thuế lợi tức cho những người thuộc giới trung lưu.

Như chúng ta đã biết là trong thời gian có cuộc tranh cử dân biểu, thủ tướng Justin Trudeau đã hứa sẽ cho cắt giảm thuế của những người thuộc giới trung lưu, và tăng thuế cho những người giầu.

Theo ông tổng trưởng Morneau, thì mức thuế 22 phần trăm của những người có số lương từ $44,701 lên đến $89,401 sẽ được giảm xuống còn 20.5 phần trăm, trong khi mức thuế của những người trong nhóm 1 phần trăm có lương cao nhất Canada, sẽ gia tăng.

Theo ông tổng trưởng tài chánh thì những thay đổi về mức thuế sẽ được thay đổi và công bố trong tuần tới.

Trung bình một người thuộc nhóm trung lưu sẽ được giảm thuế lợi tức khoảng $670 trong năm 2016.

Tin tức khác...