Số tiền bỏ vào trương mục TFSA sẽ bị cắt giảm

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 8 tháng 12, ông tổng trưởng tài chánh liên bang, Bill Morneau đã xác nhận là chính quyền liên bang sẽ cho cắt giảm trở lại số tiền tối đa mà một người có thể bỏ vào trương mục tiết kiệm không thuế TFSA, theo như lời tuyên bố trước đó của thủ tướng Justin Trudeau.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2016, số tiền tối đa mà một người có quyền bỏ vào trương mục TFSA sẽ chỉ còn $5,500, chứ không là $10,000 như năm ngoái.

Cũng theo ông tổng trưởng tài chánh thì số tiền bỏ vào trương mục TFSA sẽ không hồi tố, có nghĩa là nếu người nào chưa bỏ một đồng nào vào trương mục này từ trước đến nay, từ năm 2009, thì tổng số tiền mà người này có thể bỏ vào trương mục này tính đến cuối năm nay là $41,500.

Ông tổng trưởng Morneau cũng nói thêm là số tiền được quyền bỏ vào trương mục TFSA sẽ gia tăng hàng năm theo tỷ lệ lạm phát.
Theo nhận định của ông Darren Coleman, phó chủ tịch cao cấp của công ty đầu tư Raymond James thì thật là một thất vọng khi chính quyền liên bang đã lấy mất đi một cách thức đầu tư hoàn hảo.

Tiền bỏ vào trương mục TFSA không được trừ thuế lợi tức, nhưng sau này khi rút ra, tiền lời sinh ra trong trương mục này sẽ không bị đánh thuế.

More Stories...