Trong 9 tháng đầu năm, có ít nhất 70 người không nhà, chết ở thành phố Toronto.

Toronto: Trong cuộc họp của hội đồng y tế  thành phố  Toronto diễn ra trong ngày thứ hai 30 tháng 10 vừa qua, nữ bác sĩ  Eileen de Villa, y sĩ trưởng của thành phố Toronto cho biết là từ đầu năm cho đến nay, có ít nhất 70 người không nhà cửa ở thành phố Toronto đã chết.

Trong số này có 57 người đàn ông và 13 người đàn bà.

Tuổi trung bình của những người không nhà khi chết  là 48 tuổi và trung bình cứ mỗi tuần là có gần hai người homeless qua đời ở vùng đại thủ phủ.

Theo bác sĩ de Villa thì “không nhà” là nguy cơ nguy hiểm nhất gây ra cái chết của những người này.

Phần lớn những người homeless chết vì dùng ma túy quá liều lượng và chết vì bệnh đau tim ,heart attacks.

More Stories...