Chính quyền thành phố Waterloo dự định thiết lập y viện dành cho người nghiện tự chích ma túy.

Waterloo, Ontario:Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 30 tháng 10, cơ quan y tế vùng Waterloo dự định sẽ thiết lập một địa điểm dành cho những người nghiện đến chích ma túy. Tại địa điểm này, có các nhân viên y tế trông coi và người sử dụng được cung cấp ống chích, băng bông miễn phí.

Mục tiêu của việc thiết lập những phòng chích ma túy cho người nghiện, để tránh  những người này bị nhiễm vi rút HIV khi dùng chung ống chích với nhau và chung với những người có dương tính HIV.

Việc cho những người nghiện đến chích ma túy, cũng giúp cho người ta cứu chữa  nhanh chóng những người nghiện  chích ma túy quá mạnh, những loại có pha thêm chất nha phiến fentanyl.

Cơ quan y tế vùng Waterloo muốn hỏi ý kiến cư dân trong vùng qua  một cuộc thăm dò dân ý qua mạng internet.

Bảng thăm dò dân ý  đã được thiết lập từ ngày 26 tháng 10.

Các thành phố như Vancouver và Toronto đã có những địa điểm dành cho những người nghiện đến tự chích ma túy.

 

More Stories...