Trộm ăn cắp .. kít

Las Vegas, Nevada: Ông Eric Burdo, một người đàn ông Hoa Kỳ quá mệt mỏi vì nạn trộm ăn cắp những gói hàng gửi cho ông qua đường bưu điện hay UPS. Những gói hàng này được đưa đến trước cửa nhà ông, trong thời gian ông đi làm.

Vì thế, mới đây ông ta đã cho phân người vào trong một hình dáng tương tự như những hộp gửi qua đường bưu điện, và thiết lập hệ thống quay phim bí mật.

Ông Burdo để hộp đựng kít trước cổng vào nhà ông ta hôm thứ năm ngày 10 tháng 12, và tên trộm đã rinh hộp kít đi vào ngày chúa nhật.

Tuyên bố với báo chí, trong hôm thứ hai ngày 14 tháng 12, ông Burdo nói là ông hy vọng tên trộm sẽ học được một bài học, và không đến ăn trộm ở nhà ông nữa.

More Stories...