Gía dầu thô sút giảm, trị giá đồng Gia kim xuống đến mức thấp nhất trong vòng 11 năm rưỡi qua

Toronto: Trong sáng hôm thứ hai ngày 14 tháng 12, giá dầu thô đã xuống dưới mức 35 Mỹ kim một thùng, vì những lo ngại là số dầu cung cấp cho thế giới sẽ nhiều hơn mức cầu. Mới đây các quốc gia trong nhóm sản xuất dầu hỏa OPEC đã bỏ những giới hạn cho các quốc gia hội viên: các quốc gia hội viên như Ba Tư có quyền sản xuất số dầu hàng ngày không giới hạn.

Ngoài ra còn thêm số dầu bán rẻ của nhóm khủng bố cuồng tín ISIS, lấy dầu từ các giếng dầu mà chúng chiếm được ở Iraq.

Trị giá của một đồng Mỹ kim hiện nay ở mức 1.378 Gia kim, mức thấp nhất của đồng Gia kim trong vòng 11 năm rưỡi qua.

Đồng Franc Thụy sĩ là thứ tiền tệ có giá nhất, không thua gì đồng Mỹ kim trong thời có cuộc khủng hoảng dầu khí thế giới.

More Stories...