Trên phân nửa người Quebecers muốn ngăn cản số người tỵ nạn bất hợp pháp ở biên giới.

Montreal: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò SOM- Cogeco Nouvelles vừa được công bố  hôm thứ hai ngày 14 tháng 8, thì 51 phần trăm những người ở tỉnh bang Quebec được hỏi ý kiến, đã  đồng ý là nên cấm không cho thêm di dân xâm nhập vào tỉnh bang, đến từ Hoa Kỳ qua ngã biên giới.

56 phần trăm những người  được hỏi ý kiến không đồng ý dành cho những di dân bất hợp pháp đến từ Mỹ, việc phỏng vấn nhận vào Canada nhanh chóng hơn những di dân  bình thường khác.

Ngoài ra  39 phần trăm những người được hỏi ý kiến cũng cho là  việc nhận thêm những di dân bất hợp pháp từ Mỹ qua, sẽ làm cho tình hình an ninh của tỉnh bang Quebec thêm tồi tệ.

Hiện nay hàng ngày có khoảng 700 di dân bất hợp pháp từ Mỹ , đi xe đò, xe taxi.. đến biên giới  Canada, và xin tỵ nạn.

 

Tin tức khác...