Trên 50 quốc gia tham dự lễ hội văn hóa Carassauga ở thành phố Mississauga.

Mississauga, Ontario: Lễ hội đa văn hóa hàng năm Carassauga lần thứ 33 đã được tổ chức ở thành phố Mississauga vào những ngày cuối tuần 27 tháng 5 vừa qua.
Lễ hội đa văn hóa năm nay được tổ chức ở nhiều địa điểm trong thành phố kể cả cầu trường Hershey.
Những đoàn tham dự đã trình diễn quốc phục, văn nghệ và phô trương những món ăn quốc hồn quốc túy của các quốc gia này.
Có trên 50 phái đoàn của các quốc gia tham dự lễ hội đa văn hóa Carassauga trong năm nay.
Trong số những phái đoàn tham dự có phái đoàn của cộng đồng người Việt quốc gia ở vùng thủ phủ Toronto.

Tin tức khác...