Nhiều thân chủ của hai ngân hàng Montreal và CIBC có thể bị kẻ gian ăn cắp những dữ kiện cá nhân

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 5, phát ngôn viên của hai ngân hàng Montreal và CIBC đã khuyến cáo khách hàng của hai ngân hàng này là có những kẻ gian đã ăn cắp được những dữ kiện cá nhân của nhiều khách hàng.
Phát ngôn viên của hai ngân hàng cũng yêu cầu khách hàng nên vào trong mạng internet, xem lại những trương mục ký thác của họ, có mất mát gì không, và nếu có thì nên thông báo ngay cho các ngân hàng này.
Phát ngôn viên của hai đại ngân hàng cũng nói là tin tặc là những kẻ sống ở ngoài Canada, và các ngân hàng cũng tự tin là họ đã phá vỡ được những âm mưu này.
Ngân hàng CIBC, qua trương mục Simplii, đã trấn an các khách hàng là ngân hàng này sẽ bồi thường 100 phần trăm, số tiền mà tin tặc có thể lẻn vào lấy.
Hiện có khoảng 2 triệu khách hàng có trương mục Simplii với ngân hàng CIBC.

Tin tức khác...