Trên 20 triệu người Mỹ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp ở Canada lên đến 13 phần trăm.

Hoa Thịnh Đốn: Những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 5 cho thấy là có thêm trên 20 triệu người Mỹ khai thất nghiệp vì đại dịch COVID-19 nâng tỷ số thất nghiệp chính thức được bộ lao động công bố là 14.7 phần trăm. Nhưng theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì con số người thất nghiệp còn cao hơn nhiều, vì có rất nhiều người đã không khai vì một lý do nào đó, và tỷ lệ thất nghiệp thật sự có thể lên đến 20 phần trăm.
Mức thất nghiệp của thời kỳ đại dịch này ở Mỹ cao gần gấp đôi mức 10.8 phần trăm của những năm 1982 và của thời kỳ đại suy thoái 2008-2009.
Thời kỳ thất nghiệp cao nhất ở Hoa Kỳ là thời gian có cuộc đại khủng hoảng kinh tế, The Great Depression vào những năm 1929 cho đến 1933 khi mức thất nghiệp thời đó lên đến 24.9 phần trăm.
The Great Depression 2020 ? Hy vọng là chúng ta sẽ không trải qua một thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế thứ nhì?
Tại Canada cũng có thên trên 2 triệu người thất nghiệp và khiến mức thất nghiệp ở Canada cũng gia tăng đến mức 13 phần trăm.

Tin tức khác...