Trên 1 ngàn người Mỹ phải vào bệnh viện vì hút thuốc lá điện tử, và có 18 người chết.

New York:Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 4 tháng 10, thì số người Mỹ phải vào bệnh viện vì hút thuốc lá điện tử đã lên đến trên 1 ngàn người và số bệnh nhân vì hút thuốc dường như còn tiếp tục gia tăng.
Theo các bác sĩ thì các triệu chứng của những bệnh nhân này gồm có khó thở, mệt mỏi và đau ngực.
Nhiều người bị bệnh vì hút thuốc lá điện tử có chất cần sa THC.
Theo thông váo của cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, the Center for Disease Control and Prevention, thì có 1,080 người phải vào bệnh viện vì hút thuốc lá điện tử và trong số này có 18 người chết.
Trên một phần ba số bệnh nhân là những người dưới 21 tuổi trong khi những người chết là những người lớn tuổi, có thể không có khả năng phục hồi khi bị bệnh?
Nhiều bác sĩ cho biết phổi của nhiều bệnh nhân đã bị tắc và sưng lên vì dầu từ những chất thuốc lá điện tử.

Tin tức khác...