Khách sạn của thời đại cao kỹ

Thượng Hải: Những khách sạn tân tiến nhất của thời hiện đại không phải ở Hoa Kỳ hay một quốc gia Tây phương, mà là ở Trung quốc.
Đại công ty cao kỹ Alibaba của Trung quốc đã thiết kế những khách sạn ở nhiều thành phố Trung quốc mà hoàn toàn tự động, hoặc do những người máy phục vụ.
Toàn thể hệ thống những khách sạn này không sử dụng tiền, không có chìa khóa cho các phòng, và khi khách hàng cần thứ gì, thì có những người máy mang những món đồ này lên tận phòng cho họ.
Việc tắt đèn hay mở ti vi và ngay cả việc giật nước bồn cầu cũng tự động sau khi khách hàng ra lệnh.
Khách hàng dùng hệ thống AliPay trong máy điện thoại cầm tay, nếu họ cần mở khóa những tủ lạnh chứa đồ ăn tại các phòng.
Khách hàng cũng không phải xếp hàng chờ ghi danh tại quầy tiếp tân khi họ đến khách sạn.
Hệ thống khách sạn này gọi là “Khách sạn Sở Thú Bay” ( the FlyZoo hotel).

Tin tức khác...