Đa số những người Mỹ đồng ý việc luận tội tổng thống Trump

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 4 tháng 10, ba tiểu ban ở Hạ Viện Hoa Kỳ đã gửi trát đòi nhân viên tòa Bạch Ốc và phó tổng thống Mike Pence phải cung cấp cho các tiểu ban này, những chứng cớ cho những dự tính của hạ viện Mỹ, để buộc tội tổng thống Trump.
Theo những cáo buộc thì tổng thống Trump đã yêu cầu tổng thống xứ Ukraine mở những cuộc điều tra về những khuất tất có thể có, của cựu phó tổng thống Joe Biden và người con trai của ông ta, về những lem nhem tiền bạc diễn ra tại Ukraine khi ông Biden còn là phó tổng thống, dưới thời của tổng thống Obama.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức thăm dò dân ý Ipsos Poll cho báo USA Today thì 45 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến đã ủng hộ việc luận tội ông Trump, trong khi 38 phần trăm những người được hỏi ý kiến chống lại việc luận tội tại Hạ Viện Mỹ.
Cũng theo báo USA Today thì số người ủng hộ việc luận tội ông Trump đã gia tăng: trong cuộc thăm dò dân ý trong tháng 6, 32 phần trăm ủng hộ việc luận tội trong khi 61 phần trăm chống đối.
Những cuộc thăm dò dân ý cũng cho thấy là có những chia rẽ trong cộng đồng những người Mỹ, phân chia từ đảng Cộng Hòa sang đảng Dân Chủ.
Nếu chỉ tính riêng những người thuộc đảng Cộng Hòa thì đa số những người này chống đối việc luận tội, trong khi đa số những người thuộc đảng Dân Chủ lại ủng hộ cho việc buộc tội này.

Tin tức khác...