Trận bão tuyết lớn cuối mùa đông

Toronto: Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là mùa xuân sẽ đến, và cư dân của vùng đại thủ phủ Toronto lại phải hứng chịu thêm một trận bão tuyết lớn nữa vào ngày thứ tư 27 tháng 2.
Trận bão tuyết bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng hôm thứ tư và tuyết liên tục rơi cho đến 7 giờ tối.
Theo tiên đoán của sở khí tượng thì có khoảng 10 cm cho đến 15 cm tuyết rơi, nhưng số tuyết rơi thực sự lên đến trên 20 cm .
Trận bão tuyết cũng gây ra hàng trăm những tai nạn xe cộ trong vùng đại thủ phủ.
Các công ty kéo xe hư đã làm việc liên tục từ sáng cho đến tối hôm thứ tư để kéo những xe bị đụng về các trung tâm báo cáo tai nạn của thành phố Toronto.
Nhiều người có xe bị đụng đã phải chờ đợi hàng nhiều giờ, để báo cáo với nhân viên cảnh sát về tai nạn.
Hầu hết cư dân trong vùng đại thủ phủ đều quá mệt mỏi về việc phải xúc tuyết và hy vọng là đây sẽ là trận bão tuyết cuối của mùa đông năm nay?

Tin tức khác...