Những quán cà phê “Chết”

Montreal: Hàng tháng, có vài chục sinh viên trường đại học McGill ở thành phố Montreal, họp nhau ăn bánh, uống trà và nói về cái..chết!
Chết là điều chẳng ai muốn đề cập đến và chẳng ai muốn chết, nhưng những vấn đề về cái chết lại được bàn luận trong quán cà phê gọi là quán cà phê Chết!
Trong những quán cà phê Chết, những khách hàng là những người không quen biết nhau, ngồi lại ăn bánh uống trà và thảo luận, thảo luận cả những điều về cõi sống.
Theo bà Amanda Brown, người tổ chức ra quán cà phê Chết ở trường đại học McGill thì quán cà phê là chỗ an toàn cho người ta chia sẻ về cuộc đời mà nếu nói ở chỗ khác, là một điều cấm kỵ.
Tiệm cà phê Chết ở trường đại học McGill mở một tháng 1 lần và bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái 2018 và càng ngày càng có đông khách hàng.
Trong buổi họp trong tháng 2 vừa qua, có khoảng 40 khách hàng đến tham dự.
Tiệm cà phê Chết đầu tiên được mở vào tháng 9 năm 2011 tại thành phố London, nước Anh và người sáng lập là ông Jon Underwood và bà mẹ.
Tháng 6 năm 2017, ông Underwood đã qua đời vì bệnh ung thư.
Sau này hàng loạt những quán cà phê Chết đã được mở ra trên toàn thế giới mà riêng Canada cũng đã có đến trên 700 quán cà phê Chết!

Tin tức khác...