Tổng thống Trump tiếp tục đe dọa đánh thuế nhập cảng xe hơi sản xuất từ Canada.

New York: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong cuộc họp của hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ tư ngày 26 tháng 9, tổng thống Trump đã tiếp tục đe dọa đánh thuế lên những xe cộ nhập cảng vào Hoa Kỳ từ Canada.
Ông cũng nói là ông ta sẵn sàng ký thỏa ước đơn phương với Mễ Tây Cơ, và không cần sự có mặt của Canada trong một thỏa ước NAFTA mới.
Ông cũng không hài lòng với cách thương thảo của bà tổng trưởng ngoại giao Canada, trong các cuộc thương thảo về thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ.
Tổng thống Trump nói là ông bác bỏ việc thủ tướng Trudeau đề nghị một cuộc họp song phương giữa ông và thủ tướng Trudeau.
Tuy nhiên văn phòng thủ tướng Trudeau bác bỏ những tiết lộ này và cho biết thủ tướng Trudeau không đề nghị chuyện đó.

Tin tức khác...