Chính quyền tỉnh bang Ontario cho hút cần sa ở những địa điểm dành cho người hút thuốc.

Toronto: Theo lời của phát ngôn viên chính quyền tỉnh bang Ontario, trong hôm tư ngày 26 tháng 9, thì những nơi hiện đang dành cho những người hút thuốc lá , sẽ là những nơi mà người ta có thể hút cần sa sau khi việc hút cần sa được hợp thức hóa ở Canada vào ngày 17 tháng 10 sắp đến.
Chính quyền tỉnh bang Ontario cũng không giới hạn số tiệm bán lẻ cần sa được mở cửa trong tỉnh bang.
Dự luật mới về việc lưu hành cần sa trong tỉnh bang Ontario đã được đưa ra thảo luận tại nghị viện tỉnh bang trong hôm thứ tư ngày 26 tháng 9.
Theo những chi tiết của dự luật này thì chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho bán cần sa trên mạng và do sự kiểm soát của chính quyền trong tháng 11 năm nay và cho các nhà thương mại mở tiệm bán lẻ cần sa vào tháng tư năm tới 2019.
Cơ quan kiểm soát và cấp môn bài mở những tiệm bán lẻ cần sa là cơ quan the Alcohol and Gaming Commission of Ontario.

Tin tức khác...