Quỹ Dự Trữ liên bang Mỹ cho gia tăng mức lãi suất.

New York: Trong hôm thứ tư ngày 26 tháng 9, quỹ Dự Trữ liên bang Mỹ vừa cho gia tăng mức lãi suất chuẩn từ 2 phần trăm lên 2.25 phần trăm, và đây là lần thứ ba trong năm nay, mức lãi suất chuẩn của quỹ liên bang đã gia tăng.
Các thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ đã lạc quan về sự gia tăng kinh tế Mỹ, cho dù có những lo ngại là cuộc chiến mậu dịch Mỹ Trung đang diễn ra.
Sau tám lần gia tăng kể từ năm 2015 cho đến nay, mức lãi suất đã ở mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008, năm bắt đầu có cuộc đại suy thoái về kinh tế.
Theo lời ông Powell, chủ tịch quỹ Dự Trữ liên bang thì cơ quan này chú trọng vào việc giữ nền kinh tế phát triển mạnh và không chú ý đến những ảnh hưởng chính trị.

Tin tức khác...