Tổng thống Trump hủy bỏ chương trình bảo vệ những di dân trẻ không bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 9, ông Jeff Sessions, bộ trưởng tư phá Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ chương trình có tên là  DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals ).

Theo ông bộ trưởng tư pháp thì chương trình DACA là một chương trình không hợp với hiến pháp do một cơ quan hành pháp thiết lập ra. Ông bộ trưởng tư pháo cũng kêu gọi quốc hội  Hoa Kỳ nên có một chương trình khác cho những người trẻ di dân bất hợp pháp này.

Chương trình DACA sẽ bị hủy bỏ trong vòng 6 tháng nữa, để quốc hội Mỹ có thì giờ đưa ra một đạo luật khác liên quan đến tình trạng cư trú  những người trẻ này

Chương trình DACA, dung thứ cho những trẻ em di dân, đã được thiết lập bởi cựu tổng thống Obama vào năm 2012 còn được gọi là chương trình Dreamers (những người có mơ ước)

Chương trình DACA cho phép một số di dân đến M4 khi còn nhỏ, được giấy phép gia hạn ở lại Mỹ 2 năm và có quyền đi làm. Giấy phép cư trú được gia hạn cứ hai năm một lần.

Hiện có khoảng 800 ngàn di dân sống tạm trú ở Hoa Kỳ theo chương trình DACA.

Những người sống trong tình trạng dung thứ DACA  và có công ăn việc làm, sẽ phải nộp đơn xin giấy phép làm việc trở lại trước ngày 5 tháng 10 sắp đến.

Tin tức khác...