Bắt được một con tôm hùm màu xanh trong suốt

Chebeague Island, Maine: Trong một chuyến ra khơi  hôm 24 tháng 8, ngư phủ  Alex Todd ở  Chebeague  Island trong tiểu bang Maine, Hoa Kỳ đã bắt được một con tôm hùm đặc biệt: con tôm này có màu xanh  trong suốt  ( ghostly pale blue), rất ít khi bắt gặp.

Ngừoi ta cũng bắt được những con tôm hùm có mầu là  một nửa mầu xanh hay một nửa màu vàng, chứ không có màu xanh nhạt từ trên xuống dưới như con tôm này.

Ngay sau khi bắt lên, ông Alex Todd đã chụp hình và thả lại con tôm hùm xuống biển vì đây là một con tôm hùm cái, đang có trứng.

Tin tức khác...