Tất cả những con đường , đều đưa đến Bắc Kinh

Bắc Kinh: Theo nhận định của nhiều bình luận gia thế giới  thì cách thức hay nhất để trừng phạt Bắc Hàn về việc xứ này tiếp tục ngoan cố cho thử nghiệm vũ khí nguyên tử, là tung ra những biện pháp trừng phạt nhắm vào các đại ngân hàng Trung quốc.

Trong khi thế giới tuân thủ theo luật cấm vận  trước đây với Bắc Hàn, thì các ngân hàng Trung quốc đã kiếm lợi nhuận hàng tỷ dollars, nhờ vào việc giao thương cửa hậu với Bắc Hàn.

Theo những nguồn tin thân cận thì những ngân hàng Trung quốc như  Bank of China đã giúp Bắc Hàn tránh được tình trạng cấm vận trước đây.

Mới đây, tổng thống Trump đã “tweeted” là Hoa Kỳ sẽ ngưng tất cả những giao thương với quốc gia nào đang có những liên hệ thương mại với Bắc Hàn.

Lời tuyên bố này đã khiến các giới chức cầm quyền Trung quốc phản đối mạnh mẽ.

Tất cả 4 đại ngân hàng quốc doanh Trung quốc đang bành trướng hoạt động sang Hoa Kỳ. Trung quốc một mặt là quốc gia có số giao thương với Hoa Kỳ hàng năm lên đến 360 tỷ Mỹ kim, vẫn tiếp tục  trao đổi thương mại với Bắc Hàn.

Bốn đại ngân hàng quốc doanh Trung quốc là  the Industrial and Commercial Bank of China, The China Construction Bank, The Agricutural Bank of China và Bank of China.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì cách cấm vận hữu hiệu nhất đối với Bắc Hàn là ngưng giao thương với các ngân hàng Trung quốc, những ngân hàng vẫn có liên lạc thương mại với Bắc Hàn.

More Stories...