Tổng thống Putin nghĩ là ông ta có thể “điều khiển” ông Trump như là chơi đàn vĩ cầm?

New York : Trong cuốn hồi ký vừa phát hành, có tên là “In the Room Where it Happened.” ( Chuyện đã xảy ra trong căn phòng đó), ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh cho tổng thống Trump đã tiết lộ nhiều chuyện động trời thuộc loại “thâm cung bí sử” tại tòa Bạch Ốc.
Theo nhận định của ông Bolton, thì nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia đã khả năng dùng ông Trump như một dụng cụ để có lợi trên nhiều lãnh vực cho quốc gia của các nhà thủ lãnh này, như trường hợp tổng thống Nga, ông Vladimir Putin.
Theo ông Bolton thì tổng thống Putin là một người khôn ngoan và cứng rắn, và ông ta không sợ ông Trump.
Cũng theo ông Bolton thì có nhiều cựu tổng thống Mỹ đã có những hành động cương quyết hơn ông Tump khi phải đối phó với tổng thống Nga Putin.
Ông Bolton nghĩ là tổng thống Nga Putin có thể dùng ông Trump trong những chuyện có lợi cho nước Nga, một cách dễ dàng như ông ta chơi đàn vĩ cầm vậy.
Theo ông Bolton thì ngay cả nhà lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong un cũng có thể “thao túng” ông Trump.
Theo nhận định cũa ông Bolton thì tổng thống Trump đã muốn có một cuộc hội thảo thượng đỉnh với nhà độc tài Kim Jong un, bằng mọi giá..
Những cuộc họp đã diễn ra nhưng dường như Hoa Kỳ vẫn chẳng đạt được những gì mà họ mong muốn: Bắc Hàn vẫn tiếp tục chế tạo và thử nghiệm các vũ khí nguyên tử.

Tin tức khác...