Tốn kém 2 triệu dollars hàng năm duy trì nhà tù quân đội, nhưng không có tù nhân.

Edmonton: Theo tin của Global News phổ biến hôm thứ tư ngày 23 tháng 5, quân lực Canada có một nhà tù quân đội ở thành phố Edmonton. Nhà tù này còn được gọi là Club Ed. Chi phí duy trì nhà tù này hàng năm lên đến 2 triệu dollars mà hầu như chẳng có bóng một tù nhân: từ tháng giêng năm 2017 cho đến nay là 17 tháng mà không có một tù nhân quân nhân nào bị giam giữ.
Có những dư luận chỉ trích là chính quyền liên bang đã chi phí quá nhiều, không biết cắt giảm chi tiêu: có tù nhân quân nhân thì giam đỡ ở nhà tù thường cũng đâu có sao?
Nhà tù quân đội không tù nhân, ở thành phố Edmonton có 30 nhân viên làm việc có chỗ giam giữ 25 tù nhân.
Theo ông tổng trưởng quốc phòng Sajjan thì quân lực Canada phải chuẩn bị cho những việc có thể xảy ra trong những năm sắp đến!

Tin tức khác...