Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

 

 

Châu Đăng Khoa

Tôi thấy lặng lẽ vương sao hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thảnh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi.

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm sao vời vợi.

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
Lối về quanh co cũng
Chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành.

Tôi thấy lặng lẽ vương sao hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thảnh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi
Dần dần cứ xa rời tôi.

 

Châu Đăng Khoa

Tin tức khác...