TÌNH YÊU và ĐỨC TIN

Vịnh Tam Bảo bài 17
Con Cò

Chất Liệu
Từ ngàn xưa người Tây phương vẫn tụng câu: “ Qua Chúa anh yêu em” (through God I love you). Ngày nay nhiều người không đồng ý và sửa thành : Qua Chúa anh yêu Chúa, qua em anh yêu em.
Bàn về đức tin trong Phật giáo, hòa thượng K.Sri Dhammanda đã khai triển lời Phật dạy như sau: người Phật tử không tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó do nhà hiền triết nói ra, chỉ vì điều đó theo truyền thống đã được nhiều người chấp nhận hoặc chỉ vì điều đó đã được ghi trong kinh sách mà nên xử dụng trí tuệ để chấp nhận nó nếu nó đáng được chấp nhận.

Lời Bàn
Nếu vì Chúa mà anh yêu em thì em thực sự chẳng có gì đáng yêu. Nếu vì em mà anh yêu Chúa thì Chúa thực sự không có trong lòng anh. Tình yêu em và tình yêu Chúa phải riêng biệt thì mới hợp lẽ và vững bền.
Đức tin phải đến từ lòng mình. Chân lý phải được nghiên cứu và chấp nhận bằng trí tuệ của chính mình.
Không nên tin chỉ vì tổ tiên, thày dạy, bạn bè , ân nhân, chồng, vợ là tín đồ.
Không nên tin chỉ vì đó là truyền thống, phong tục hoặc chỉ vì nó đã được chép trong kinh sách.
Không nên theo vì tư lợi (tiền bạc, địa vị, nghề nghiệp, cảm tình )
Không nên theo vì áp lực (quân sự, chính trị, hôn nhân )
Vì Pháp mà theo Phật, không vì bất cứ điều gì kể cả đới tư của Phật.

Thơ
Tôi yêu em qua em mà thôi,
Không vì điều gì khác.
Tình yêu không đến từ người ngoài,
Không vì ai và không qua ai,
Dù ai đó là Chúa hay Phật.

Vì chân lý tôi theo Như Lai,
Không vì điều gì khác.
Niềm tin không đến từ người ngoài,
Không vì ai và không qua ai,
Dù ai đó được đời thán phục.

Trên lối vào cửa Phật,
Niềm tin không lung lay,
Vì cảm tình áp lực.
Niềm tin không vơi đầy,
Vì hôn nhân phong tục.
Không vì ham thiên đường.
Không vì sợ hỏa ngục.

Tôi theo Phật
Vì không còn nghi ngờ,
Và không còn thắc mắc,
Về bất cứ điều gì
Trong Phật Pháp.

More Stories...