Tình trạng khẩn cấp sẽ tiếp tục ở tỉnh bang British Columbia.

Fort Fraser, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 8, chính quyền tỉnh bang British Columbia đã cho gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh bang, vì những đám cháy rừng vẫn tiếp tục lan rộng.
Cũng theo chính quyền tỉnh bang thì những đám cháy rừng trong mùa hè năm nay là những đám cháy khủng khiếp nhất và thiêu hủy đất rừng nhiều nhất từ trước đến nay ở tỉnh bang này.
Tính đến ngày thứ ba 28 tháng 8, thần Hỏa đã thiêu hủy 12,984 cây số vuông đất rừng.
Hiện nay vẫn còn 534 đám cháy lớn nhỏ, và đã khiến 3,200 người phải di tản và trên 20 ngàn người phải ở trong tình trạng chuẩn bị phải di tản, khi được lệnh.

Tin tức khác...