Thêm một công ty bán lẻ chấm dứt hoạt động ở Canada.

Toronto: Sau hàng loạt những công ty bán lẻ đã phải chấm dứt hoạt động ở Canada như công ty Sears, công ty Target.. thì lại thêm một công ty bán lẻ vừa phải ra đi.
Trong hôm thứ tư ngày 29 tháng 8, công ty DSW có trụ sở chính ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ đã cho biết là công ty cho đóng cửa toàn bộ 38 tiệm bán giầy Town Shoes trên toàn Canada.
Cũng theo công ty DSW thì tất cả những tiệm giày này sẽ đóng cửa vào tháng giêng năm tới.
Hệ thống tiệm giày Town Shoes bắt đầu khai trương tiệm bán giày đầu tiên ở thành phố Toronto vào năm 1952.
Hệ thống tiệm giày đã phát triển và sau đó đã được bán lại cho công ty DSW ở Hoa Kỳ vào năm 2014.
Theo lời người phát ngôn viên của công ty DSW thì các tiệm giày phải đóng cửa vì số người đi mua sắm ở các khu thương xá ngày càng giảm.
Khuynh hướng mua sắm hiện nay, nhất là cho những người trẻ, là mua sắm trên mạng như mua sắm qua các công ty eBay, Amazon.. vừa rẻ mà vừa đỡ mất thì giờ.

Tin tức khác...